Alfagårdens styrelse består av

 

 Ordförande

Patrik Holmberg 54F

e-post

 Kassör

Dieter Weise 54G

 Sekreterare

Lena-Marie Karlsson 68B

 Suppleant

Edson Bran Toledo 68F

 Suppleant

Vakant (Känner ni någon lämplig, nominera gärna.) 

Har ni frågor eller funderingar, som sidan inte besvarar, så är ni välkomna att fråga oss i styrelsen.