Ordningsregler 

Enligt våra ordningsföreskrifter, för den allmänna trevnaden samt för säkerheten inom vårt område skall följande punkter efterföljas.


P-förbud

Gångvägar inom området ( hit räknas även området mellan garagen ) får ej användas för uppställning av bilar eller husvagnar. Se parkeringspolicy nedan.

 

Bollspel

Garageplanerna får ej användas för puck eller bollspel.

 

Elanvändning i garage

Värme får endast användas i samband med vistelse i garaget, samt som bilvärmare med tidur MAX 2 tim.  

Frysboxar får EJ användas i garagen. 

Laddning av elbilar får inte förekomma.

 

Mopedåkning

All mopedåkning inom Alfagårdens område är förbjudet.

 

Hundägare

Tänk på barnen plocka upp efter din hund och håll den kopplad inom området.

 

Kattägare

Hälsovårdskontoret i Lerum säger att kattägare är skyldiga att se efter sin katt. Den får inte springa lös och förarga grannar. Detta finns inskrivet i lag.

 

Byggnation

Styrelsen skall alltid kontaktas innan eventuell byggnation påbörjas.

 

Parkeringspolicy

- Parkering av fordon får endast ske på därför ordnade platser.

- All parkering mellan garagelängorna och på gångvägar är förbjudet.

- Infarter till parkeringsplatser och hus skall hållas fria för att utryckningsfordon skall komma fram.

- Vid eventuell av och pålastning skall fordonet vara under uppsikt för att så snart som möjligt, flyttas till ledig parkeringsplats.

- Husvagnar, lastbilar, båtar och släpkärror får uppställas på parkering max 24 timmar för in- och urlastning och/eller reparation.